Menu

Měření optickým měřícím strojem

Měřící optický stroj používáme pro kontrolu našich výrobků. Umožňuje nám také zhotovit podklady pro výrobky, které nemají technickou dokumentaci, ale jen již reálně existující vzor.

A našim zákazníkům nabízíme možnost využít měřící stroj, pro jejich vlastní práci – ověření či certifikaci vlastních výrobků, či pořízení chybějících výkresů hotových produktů.

Měřící stroj funguje tak, že osvítí měřený předmět a při 280 násobném zvětšení zaznamená obrys hran, které poté převede do linek. Měřený předmět musí být rovný. Stroj umí porovnat to, co změřil s nahranou dokumentací, případně exportuje tvar do strojově čitelných dat.

Maximální měřitelný rozměr: 1 500 x 880 mm
Formát výstupních dat: .dxf