Menu

Frézovací CNC centra DATRON ML

Používáme tři modely frézovacích CNC center s pracovními plochami strojů 500 x 500 mm, 1020 x 830 mm a 1500 x 2200 mm, určené pro jemné a přesné frézování deskových materiálů a plechů.

Všechny tři stroje používají vysokofrekvenční vřeteno s otáčkami 40.000/min. Součástí našeho vybavení je i náhradní vřeteno, které nám, v případě poruchy umožňuje do 24 hodin stroj znovu zprovoznit.

Vřeteno je přemisťováno s pomocí digitálních servopohonů. Polotovar se upíná na hliníkový stůl nebo do vzduchových čelistí, čímž je eliminována možnost poškození obráběného materiálu. Chvění stolu je potlačeno žulovým základem. Stroj je vybaven automatickou korekcí výšky v ose Z a zásobníkem nástrojů s automatickou výměnou.